Véleménybarát termék

Véleménybarát termék

 

kurátor: Fenyvesi Áron

 

Paksi Képtár
2012. szeptember 22 - november 11.

 

"Várnai Gyula a Paksi Képtár terébe vizionált és inszceniált Vélemény barát termék címet viselő helyspecifikus installációja egy újabb nagyméretű és megkerülhetetlen objekt(um) a művész életművében. A mű az installáció-művészet, a plasztika, a konceptuális díszlet és a tárgy-assamblage műfajok határmezsgyéjére ékeli be magát, ami nem ismeretlen terep, Várnai számára. A helyi fényforrásokat erőteljesen színpadszerűen megvilágított és ezáltal valósággal levitáló, lebegő alakzat látszólag Várnai azon műveinek sorába illeszkedik melyek a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják a maguk efemer tárgyiasságukban. A Vélemény barát termék azonban nemcsak szenzuálisan komplex, hanem konceptuálisan is, mivel több rétegű olvasatot kínál befogadói számára, mely értelmezések létrehozásban nagy szerepet játszik Várnai Gyula természettudományos érdeklődése, ami a művész intenciója szerint nem csak ebben, de más korábbi műveiben is több formában testet öltött már. Ilyen módon ez a darab tekinthető akár az emblematikus Várnai műveknek számító 1996-os W.H. és a 2010-es W.H. + művek, a 2006-os Idő legújabb cáfolata című fény-installáció, valamint a 2008-as Neonbéke fúziójának is, hiszen a paksi műben is központi fontosságú elem az emberi percepció elemzése, a fizikai és matematikai képletek használata, amiket fények, és fényfeliratok hoznak mozgásba."

 

Fenyvesi Áron

 

Katalógus

<<<